Red Bull Gaming Sphere x Inferno Online

På uppdrag av Red Bull Sweden och Inferno Online har One More Family varit med
och tagit fram konceptet och genomfört produktionen för norra Europas största och
mest tekniskt avancerade arena för e-sport och gaming.

I februari 2020 slogs portarna upp till Red Bull Gaming Sphere i Stockholm.
På multiarenans 280 kvm finns den senaste tekniken för event och den bästa utrustningen för gaming och e-sport. Till multiarenan har vi tagit fram funktioner för att kunna genomföra det mesta: workshops, turneringar inom e-sport, gamingturneringar, livesändningar och streaming området.

Projekt- & produktionsledning

Som samarbetspartner för eventproduktion till Red Bull så har One More Family haft
ett helhetsansvar från start till slut för hela projekt- och produktionsledningen. Genom tät kontakt med kunden och underleverantörer så har vi kunnat leverera en lösning som mötte satta krav i uppdraget.

Koncept & design

I uppdraget ingick att ta fram designförslag och stilrena lösningar som håller hög kvalitet och som går i linje med övrig kommunikation. Från skissbordet med 3D-skisser på
eventytan till implementering och installation på plats.

Produktion & byggnation

One More Family har haft helhetsansvaret kring att förverkliga skisser och idéer i
byggnationen av arenan och produktionen av alla enheter. Vi har i vårt snickeri producerat flexibla moduler och specialdesignat möblemang för att kunna tillmötesgå arenans mångsidiga användningsområden.

$

Projektionsyta med multi-view 325 tum

$

Modulärt ljud- och ljussystem som förstärker upplevelsen

$

Red Bull Gaming Sphere Stockholm är det tredje i världen efter Tokyo och London

$

Bardel samt avskild yta för e-sportlag eller företagsevent